Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

”LHStyrelsens möteslokal” Birgittavägen 17
Mötes- och gemensamhetslokal Engelbrektsvägen 12B
Snickerilokal

073 723 6075 telefonsvarare