Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

Mötes- och gemensamhetslokal ”54an”, Snapphanevägen 54

Boka via 073 080 0096 eller genom att du kommer till lokalen onsdagar kl 18-19

Man kan även kontakta styrelsen via mail: