Viktig information angående omständigheterna runt Covid-19

Årsmötet
Årsmötet för HGF Järfälla 2020 har skjutits på framtiden.
Kallelse kommer senare när nytt datum har bestämts.

Lokaluthyrningen
Under rådande omständigheter är lokaluthyrningen stängd.
Hemsidan kommer att uppdateras när en förändring av situationen har skett.
Senaste informationen är att lokalerna skall hållas stängda fram tills årets slut


Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.