Förbundschefen har den 4 februari 2022 beslutat att, i enhetlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut, samtliga tillfälliga och vidtagna åtgärder med anledningen av covid-19 upphör att gälla i organisationen från och med onsdagen den 9 februari.
 
 
Mvh Hyresgästföreningen Järfälla