Välkommen till Hyresgästföreningen Järfälla

  • Tallbohov- / Söderhöjdendagen 20121
  • Pride 2012
  • Järfälla

Välkommen till en av Sveriges största folkrörelser


Nyheter

Viktig information angående omständigheterna runt Covid-19

Viktig information angående omständigheterna runt Covid-19

ÅrsmötetÅrsmötet för HGF Järfälla 2020 har skjutits på framtiden.Kallelse kommer senare när nytt datum har bestämts. LokaluthyrningenUnder rådande omständigheter är lokaluthyrningen stängd.Hemsidan kommer att uppdateras när en förändring av situationen har skett.Senaste informationen är att lokalerna skall hållas stängda fram tills årets slut

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.