Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

Mötes- och gemensamhetslokal Barytongränd 44 
Mötes- och gemensamhetslokal Sopranvägen 47
Mötes- och gemensamhetslokal Tenorgränd 2

Tallens lokaler ligger i Viksjö, tar max 25 personer och vänder sig endast till hyresgäster i Järfällahus.

Kontakta LH Tallen på: 072 453 0292

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.