Skip to main content

Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

Mötes- och gemensamhetslokal Barytongränd 44 
Mötes- och gemensamhetslokal Sopranvägen 47
Mötes- och gemensamhetslokal Tenorgränd 2

Tallens lokaler ligger i Viksjö, tar max 25 personer och vänder sig endast till hyresgäster i Järfällahus.

Kontakta LH Tallen på: 072 453 0292