Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

Mötes och gemensamhets lokal

Adress: Jaktplan 6

Bokning av lokalen: 073-782 17 05 (telefonsvarare) mejl:

Hyra: 500 kr

Deposition: 1000 kr

Antal personer lokalen rymmer: 30 personer

Lokalen disponeras: Fredag - Söndag mellan kl 8.00 - 22-00

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.