Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

”LHStyrelsens möteslokal” Birgittavägen 17
Mötes- och gemensamhetslokal Engelbrektsvägen 12B
Snickerilokal

073 723 6075 telefonsvarare

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.