Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

gemensamhetslokal 

Adress: Engelbrektsvägen 12B

Kontaktuppifter för bokning av lokalen:  073-7236075 (telefonsvarare)

Hyra vardagar/helger: 300 kr

 deposition: 500 kr

Antal personer lokalen rymmer: 50 personer

Lokalen disponeras från kl 9.00 - 22.00 varje dag Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.