Skip to main content

Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

gemensamhetslokal 

Adress: Engelbrektsvägen 12B

Kontaktuppifter för bokning av lokalen:  073-7236075 (telefonsvarare)

Hyra vardagar/helger: 300 kr

 deposition: 500 kr

Antal personer lokalen rymmer: 50 personer

Lokalen disponeras från kl 9.00 - 22.00 varje dag