Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

Mötes- och gemensamhetslokal 58’an” Sångvägen 58A

Gym Sångvägen 56

Bastu Sångvägen 24

073 758 3994

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.