Kontaktuppgifter för bokning av lokaler

Mötes- och gemensamhetslokal Barytongränd 44 
Mötes- och gemensamhetslokal Sopranvägen 47

0730-39 62 32

Mötes- och gemensamhetslokal Tenorgränd 2

0730-39 62 32

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.